Home Agenda Bestuur Links Foto Acties Kennisdag Contact

SAFETY FIRST ALWAYS!

V.V.N. afd. Nieuw-Weerdinge is op 03 maart 1959 opgericht.


Deze vereniging heeft als doel:

Het bevorderen van de verkeersveiligheid in Nieuw-Weerdinge.


Veiligheid in het verkeer is bij ons prioriteit nr. 1

De activiteiten die V.V.N. afd. Nieuw-Weerdinge organiseert zijn o.a.:


Foto 2015

VERKEERSQUIZ 2017


Evenals voorgaande jaren organiseert VVN afd. Nieuw-Weerdinge een verkeersquiz.

Deze wordt gehouden op donderdag 16 februari 2017, om 20.00 uur in:

Zaal Heegen. Adres:  Weerdingerkanaal N.Z.51, te Nieuw-Weerdinge.


Deelname is mogelijk in groepen van 5 personen. U mag met meerdere groepen deelnemen. U kunt ook individueel meedoen. Er zijn weer geldprijzen beschikbaar en voor de groepswinnaar een wisselbeker.


Toets uw kennis op verkeersgebied en als voordeel, u bent weer op de hoogte van de vele veranderingen. De quiz staat onder deskundige leiding van mevr. L. Berends-Jalving. (rijschoolhoudster in Nw-Weerdinge)


Opgave graag voor dinsdag 14 februari 2017 bij:

Dhr. J. Meems (tel. 0591 532 805)

Mevr. G. Bos (Tel. 0591 521 600)

Digitale opgave:

klik op knop "opgave per mail" of stuur een mail naar: secretariaat@vvnnww.nl.


opgave per mail

Melding onveilige situatie:

Op dinsdag 22 november j.l. Heeft VVN afdeling Nieuw-Weerdinge een melding gemaakt over de onveilige situatie bij het Eerste Kruisdiep te Nw-Weerdinge.

Nu de plaatselijke supermarkt verplaatst is naar het Weerdingerkanaal is het voor de ouderen onder ons gevaarlijker geworden om te winkelen. Zij moeten n.l. de weg oversteken om bij de supermarkt te komen.

Wij zijn van mening dat een zebrapad wellicht de oplossng van het probleem kan zijn.

Wordt vervolgt!

Reactie Meldpunt